گروه صنعتي مبل آلاله فعالیت خود را با مدیریت برادران یوسفی در سال ١٣٨٠ آغاز نمود . این شرکت متشكل از تمامي گروههاي وابسته به صنعت چوب و مبلمان از جمله منبت كاري،رنگ،تكميل و مونتاژ و كنترل كيفيت میباشد


گروه صنعتي مبل آلاله فعالیت خود را با مدیریت برادران یوسفی در سال ١٣٨٠ آغاز نمود . این شرکت متشكل از تمامي گروههاي وابسته به صنعت چوب و مبلمان از جمله منبت كاري،رنگ،تكميل و مونتاژ و كنترل كيفيت میباشد.

این شرکت متشكل از تمامي گروههاي وابسته به صنعت چوب و مبلمان از جمله منبت كاري،رنگ،تكميل و مونتاژ و كنترل كيفيت میباشد. مبل آلاله با هدف رشد و ارتقاء سطح كيفي و كمي و با بهره گيري از دانش روز طراحي و ايده پردازي،همچنين تكنولوژي هاي روز توليد،كنترل كيفيت،QC و R&D در نهايت درصدد بالابردن سطح استاندارد خدمات پس از فروش Service customer بعنوان چالش جدي اين صنعت تشكيل و پيش …

گروه صنعتي مبل آلاله فعالیت خود را با مدیریت برادران یوسفی در سال ١٣٨٠ آغاز نمود . این شرکت متشكل از تمامي گروههاي وابسته به صنعت چوب و مبلمان از جمله منبت كاري،رنگ،تكميل و مونتاژ و كنترل كيفيت میباشد.

این شرکت متشكل از تمامي گروههاي وابسته به صنعت چوب و مبلمان از جمله منبت كاري،رنگ،تكميل و مونتاژ و كنترل كيفيت میباشد. مبل آلاله با هدف رشد و ارتقاء سطح كيفي و كمي و با بهره گيري از دانش روز طراحي و ايده پردازي،همچنين تكنولوژي هاي روز توليد،كنترل كيفيت،QC و R&D در نهايت درصدد بالابردن سطح استاندارد خدمات پس از فروش Service customer بعنوان چالش جدي اين صنعت تشكيل و پيش …

این یک متن نمونه از محل قرار گیری متن ها در قالب هست. شما این متن را میتوانید به سادگی تغییر دهید. رویا
این یک متن نمونه از محل قرار گیری متن ها در قالب هست. شما این متن را میتوانید به سادگی تغییر دهید. ژینوس
این یک متن نمونه از محل قرار گیری متن ها در قالب هست. شما این متن را میتوانید به سادگی تغییر دهید. پژمان
این یک متن نمونه از محل قرار گیری متن ها در قالب هست. شما این متن را میتوانید به سادگی تغییر دهید. ژاله
این یک متن نمونه از محل قرار گیری متن ها در قالب هست. شما این متن را میتوانید به سادگی تغییر دهید. احسان

برخی از شرکت های همکار ما